warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

• ทางร้านจะรับประกันสินค้าที่สั่งซื้อเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสั่งซื้อ ในกรณีสินค้าผิดปกติจากการผลิต ไม่สามารถใช้งานได้

• สินค้าที่แจ้งเคลม ต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่ตกหล่น เปียกน้ำ และเสียหายจากการใช้งานผิดวิธีจากลูกค้า ซึ่งทางร้านจะไม่รับประกันในกรณีดังกล่าว

ขั้นตอนการส่งสินค้าเครม

– ลูกค้าติดต่อแอดมินช่องทางเพจ/Line@ แจ้งเลขคำสั่งซื้อและอาการที่เกิดขึ้นเพื่อให้แอดมินรับเรื่องและแจ้งที่อยู่ให้ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมา

– พัสดุจะต้องมีรายละเอียดที่แอดมินแจ้ง หากมีแต่สินค้า เวปฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับดำเนินการขั้นตอนต่อไป

– เมื่อสินค้าส่งคืนถึงมือทีมเคลม ต้องใช้เวลาตรวจสอบสินค้า 3-4 วัน ลูกค้ากรุณารอฟังผลการตรวจสอบ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้านำเข้า จึงต้องแจ้งเรื่องให้ทางผู้ผลิตทราบเรื่องก่อน

– หลังตรวจสอบเสร็จ ทีมเคลมจะนำส่งเครื่องที่แก้ไขแล้ว หรือนำส่งเครื่องใหม่คืนลูกค้า (หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้) หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นในมูลค่าเท่ากัน

– สินค้าที่จัดโปรโมชั่นลดราคาล้างสต๊อก ไม่สามารถเครมได้